Uwaga! Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji o polityce plików cookie można znaleźć tutaj.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu. cprvc
Regulamin Eurorest
Zasady wypełniania i realizacji czeków hotelowych Eurorest w hotelach
Czek hotelowy Eurorest
1. Czek hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.
2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia czek hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie czeku w polu "Liczba noclegów".
3. Czeki hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.
4. Czek hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na czeku w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności czeku hotelowego.
5. Posiadacz czeku hotelowego Eurorest, zwany dalej Konsumentem, może wykorzystać czek hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania czeku hotelowego w momencie przybycia Konsumenta.
6. Czek hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr czeku, Data ważności, Liczba noclegów. Konsument wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania czeku w polu „Podpis posiadacza czeku”.
7. Czek hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza czeku”.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czeku hotelowego Eurorest przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany czek hotelowy Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.
Katalog Hoteli
9. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Konsumentów, znajduje się pod internetowym adresem https://www.eurorest-hotels.com i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:
9.1. Okresy, w których Obiekt przyjmuje Konsumentów;
9.2. Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Konsumentom przez Obiekt;
9.3. Wysokość stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie:
9.3.1. Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;
9.3.2. Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.
Prawa i obowiązki Obiektów
10. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Konsumentów na warunkach niniejszego Regulaminu.
11. Obiekty zapewniają Konsumentom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
12. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Konsumenta, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Konsumentów, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
13. Obiekty mogą odmówić obsługi Konsumenta lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Konsument nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.
Prawa i obowiązki Konsumenta
14. Konsument przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Konsumentów w Obiekcie.
15. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
16. Warunkiem obsługi Konsumenta przez Obiekt jest opłacenie przez Konsumenta stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu Konsumenta. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
17. Konsument zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
18. Konsument korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.
Inne ustalenia
1. Konsument, który wypełnił formularz zamówienia, może odstąpić od umowy w terminie czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym towarem, przesyłając pisemne oświadczenie na adres korespondencyjny Eurorest. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
© 2017 Copyright by Eurorest